انواع مقالات مورد پذیرش کنفرانس
1399/08/24

 

به استحضار کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس می رساند ،انواع مقالات زیر که در راستای محورهای مورد بحث در کنفرانس باشند، مورد پذیرش سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی (ICMWMI 2021)واقع شده و در فرآیند داوری کنفرانس قرار خواهند گرفت: 


1) مقالات علمی-پژوهشی   2) مقالات علمی-ترویجی (مروری)  3) مطالعات موردی  4) مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی  5) طرح های تحقیقاتی

 

باتشکر

دبیرخانه کنفرانس