نمایه چکیده مقالات دوره های پیشین کنفرانس
1400/05/16

با سلام.به استحضار کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس می رساند،فایل چکیده مقالات پذیرفته شده در دوره های پیشین کنفرانس در سایت کنفرانس بارگذاری شده است.برای دانلود فایل چکیده مقالات بر روی آیکون زیر کلیک نمایید.

دبیرخانه کنفرانس

 

اولین دوره کنفرانس        دومین دوره        سومین دوره       چهارمین دوره