تمدید مهلت ارسال مقالات
1400/08/15

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند با توجه به استقبال پژوهشگران،اساتید،دانشجویان و ... از پنجمین  کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی مهلت ارسال مقالات و پرداخت هزینه ثبت نام تا تاریخ 1400/08/18 تمدید شد.