دعوت به همکاری در کمیته علمی کنفرانس
1400/02/03

بسمه تعالی

از کلیه اساتید هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد و دانشگاه های معتبر خارج از کشور فعال در زمینه پژوهش و مقاله دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به همکاری در کمیته علمی و داوری چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی (ICMWMI 2021)  رزومه خود را به آدرس ایمیل info@icmwmi.ir یا شماره تلگرام کنفرانس 09050265032 ارسال نمایند.

 با تشکر دبیرخانه کنفرانس